Vann
Dråper:
mellom grasstrå
doggperler
leikande til og frå
(Ransetsu)